یادگاری از طرف سازمان منطقه آزاد چابهار به مستر و میسیز

 یادگاری از طرف سازمان منطقه آزاد چابهار به مستر و میسیز
این هنر "سوزن دوزی" یکی از دست آفرینه های زنان سیستان و بلوچستانه که با ظرافت دستان زن بلوچ با طرح های متفاوت که بیشتر از رویاهای دختران و زنان بلوچ و طبیعتی که در آن زندگی
می کنند الهام گرفته و خلق می شود و عشق را به معنای واقعی نشان می دهد.
این اثر به یادگار از طرف سازمان منطقه آزاد چابهار به مستر و میسیز هدیه شد.
@chabahar.fz
@hesam.you
ممنون از آقای حسام الدین یوسفی مدیر روابط عمومی سازمان که حرکتشون قوت قلبی بود برای فعالیت بیشتر.
به افتخار مردم بلوچستان که دلشون به وسعت اقیانوسه.
1398/02/21