• کبابی گلستان

  • آدرس: تهران - تهران - شریعتی، بعد پل سیدخندان، کبابی گلستان
کبابی گلستان خیلی خوب و خوشمزه بود. چون جای نشستن نداره باید بگیرید و ببرید روی ماشین بخورین یا یک ساندویچ مشتی درست کنید و گاز بزنین یا ببرید خونه. سیخی هفت هزار تومان و با نون سنگک و دوغ خیلی خیلی خوشمزه بزنید بر بدن. پنجشنبه و جمعه صف طولانی داره. کباب پاچرخی کبابیه که همونجا چرخ می کنه و سیخ می گیرن. پنجاه سالی هست که اونجاست و حتما تیستش کنین.
  • کبابی گلستان
  • کبابی گلستان
  • کبابی گلستان
  • کبابی گلستان
  • کبابی گلستان
  • کبابی گلستان
  • کبابی گلستان

نظــرات شما

    نظری ثبت نگردیده است!