• رستوران سپیدار رشت

  • آدرس: رشت، جاده پیربازار، تخته پل
بیتی کباب مشتی در رستوران سپیدار رشت که فوق العادست. قیمتش هم شصت هزار تومانه.
پنجشنبه جمعه ها موزیک زنده هم دارن.
آدرس: رشت، جاده پیربازار، تخته پل، رستوران سپیدار
تلفن: ۰۹۹۹۱۱۴۴۵۴۰
sepidarcomplex@ 
  • سپیدار
  • سپیدار
  • سپیدار
  • سپیدار
  • سپیدار
  • سپیدار
  • سپیدار
  • سپیدار

نظــرات شما

  • راحله کاشفی : به نظرم خیلی خوب بود 1397/03/30