• خانه کباب مظفریه

  • آدرس: تبریز - آذربایجان شرقی - جنب مجتمع ورزشی سایمان، خانه کباب مظفریه تبریز(اوزون کباب)
اومدیم خانه کباب مظفریه، اوزون کباب بزنیم که یک کباب سه متریه. داخل پارک شاهگلی(ائل گلی) هست. شنیدیم کباباش خوشمزس
از این به بعد به تبریز بهشت کباب خواهم گفت.
تبریزیا کامنت ببینم چند تا تبریزی مشتی داریم تو پیج.
آدرس: تبریز، پارک شاهگلی(ائل گلی)، جنب مجتمع ورزشی سایمان، خانه کباب مظفریه تبریز(اوزون کباب)
تلفن: ۰۴۱۳۳۸۳۰۴۹۱
  • مظفریه
  • مظفریه

نظــرات شما

  • ایدین حدادی : مستر جان عالیه دستت طلا 1397/12/18
  • شیوا صبری : کباب هاش عالیه و خوشمزه 1397/09/18