رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • رستوران فرش استیشن اصفهان

  • آدرس: اصفهان - اصفهان - سیتی سنتر ، طبقه دوم ، شماره F2-05‌
در سیتی سنتر اصفهان برای فیلم پاستاریونی رفته بودیم که سام درخشانی خبر داد که یک رستوران باحال پیدا کرده. فضای رستوران بسیار زیبا بود و برای هواهای دو نفره جون می داد. راجع به غذاهاشون خواهم نوشت.
فقط یک بوی ناخوشایندی از بیرون سیتی سنتر میومد که پنج دقیقه اول یک ذره شدید بود.
در مجموع رستوران باحالی بود و انتظار چنین رستورانی رو نداشتم. 
قیمت سالادها بین بیست هزار تا بیست و نه هزار تومان
قیمت پیتزاها بین بیست و دو تا چهل و سه تومان
قیمت استیک ها حدود هفتاد و چهار تا هفتاد و شش هزار تومان و قیمت پاستاها بین بیست و پنج تا سی و پنج تومان هزار تومان بود.
دو موردی که خیلی خوب بود این بود که آشپزخونه دید کامل داشت و دوم اینکه منو عکس تمام غذاها رو داشت و می تونستید ببینید چی قراره بخورید.
  • رستوران فرش استیشن اصفهان

نظــرات شما

  • دریا نجفی : رستوران فرش استیشن از رستوران های خوب اصفهانه . کته ی مرغ و بادمجون و رپ رست بیف اون خیلی لذیذه 1397/11/22