• تاوا جگری حاج جواد تبریزی

  • آدرس: تبریز - آذربایجان شرقی - راسته بازار، جنب قنادی مشاور، اول بازار پنبه فروشان، پلاک ۴۴، تاوا جگری حاج جواد تبریزی