• رستوران کاساب شعبه دو

  • آدرس: تهران - تهران - تجریش، تقاطع فناخسرو و دربند، کساب ۲
صبحانه کامل و فوق العاده در کساب دو برای هر نفر صد و بیست هزار تومان. شامل املت، نیمرو، گوشت دنده کباب، نیمرو با بیف، سرشیرزنجان و عسل، مربای هویج و مربای زرشک، انواع پنیر، سجوک، سوسیس و ... فقط این رقم برای هر نفر هست(ورودی) 
  • رستوران کاساب شعبه دو

نظــرات شما

  • هاله رحیمی عدلی : ​عالیه👍🌟🌟🌟🌟🌟 1397/10/15