رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

 • دیزی سرای ناصر خان

 • آدرس: تهران - تهران - شمال میدان آزادی، خیابان شهید صالحی، چهار راه طرشت شمالی، انتهای کوچه اکبری٬ جنب حسینیه بزرگ، دیزی سرای ناصر خان
دشت اول ناصر خان باید پول باشه و کارت قبول نمی کنه. هم برای صبحانه هم برای ناهار. کلا صفایی بود برای خودش. انگار داشتی فیلم فردین و ناصر ملک مطیعی و ... رو می دیدی. ناصر خان اعتقاد داره که اول باید پول رو بگیره و بعد ماچ کنه و بماله به پیشونیش چون پول رواج مملکته.
قیمت دیزی ۲۳ تومان بود. 
 
 
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان
 • دیزی سرای ناصرخان

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!