رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • دیزی سرای ناصر خان

  • آدرس: تهران - تهران - شمال میدان آزادی، خیابان شهید صالحی، چهار راه طرشت شمالی، انتهای کوچه اکبری٬ جنب حسینیه بزرگ، دیزی سرای ناصر خان