• جیگرکی مصطفی

 • آدرس: زنجان - زنجان - بازار بزرگ وتاریخی زنجان
سلام بچه ها داریم میریم ارومیه توی مسیر اومدیم زنجان که جغور بغور و تیست کنیم. به جیگرکیه مصطفی در بازار زنجان اومدیم.

جغور بغور خوشمزه ترین صبحونه ی منظومه ی شمسیه، پیاز سرخ شده و دل و جیگر همراه غوره و گوجه چه شود! غوره توی ترکیب این جغور بغور واقعا بی نظیره جای بابا قدرتم حسابی خالی.
جیگرکیه مصطفی در بازار زنجان یه دونس.

قیمت هر پرس جغور بغور برای یک نفر سیزده هزار تومنه اینم غذای ارزون برای کسایی که میگفتن مستر همش جاهای گرون میره.
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی
 • جگرکی مصطفی

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!