رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • سید کبابچی

  • آدرس: ارومیه - آذربایجان غربی - خیابان طالقانی، فلکه زنجیر، جیگرکی سید