رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • رستوران تنورچه اسلام

  • آدرس: چابهار - سیستان و بلوچستان - بلوار صیاد، صیاد 4
تنورچه اسلام در چابهار باید بگم شاهکار بود. یکی از بهترین تجربه های زندگیم بود. مهمان نوازی این دوستان بلوچی یک کنار، هنرنماییشون یک طرف دیگه. برای این غذا باید زنگ بزنین بهشون و براتون یک بز می گیرن. دلیلی که گوشت بز استفاده می شه اینه که گوشت بز سرده و در خوای گرم چابهار می طلبه.  

می تونن یک بز درسته رو شکم پر درست کنن که برنج داخل شکمش باشه و یا اینکه گوشت تیکه تیکه بره داخل تنور. پاچه وسیرابی جدا درست می شه و با سس گوجه می شه موشک و می زنی به برنج و بعد گوشت رو باهاش می خوری. بچه ها این غذا بی نظیره و این دو جوون زحمت کش هنرمندن واقعا. گوشت کیلویی صد و بیست تومانه و یک بز تقریبا دوازده کیلو بود.
شاهکار بود شاهکار
tanorche_eslam 
  • رستوران تنورچه اسلام
  • رستوران تنورچه اسلام
  • رستوران تنورچه اسلام
  • رستوران تنورچه اسلام
  • رستوران تنورچه اسلام

نظــرات شما

    نظری ثبت نگردیده است!