رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • رستوران رفتاری ( بام لند )

  • آدرس: تهران - تهران - بزرگراه شهید همت، خروجی بلوار کاشان، میدان موج، خیابان موج، خیابان موج بلوار صدف، بام لند، چلوکباب رفتاری