رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

  • رستوران میدجی احمد

  • آدرس: استانبول - ترکیه - Çırağan Caddesi 20، Beşiktaş Istanbul 34349، Turkey
رستوران میدیجی احمد تو استانبول به صدف هاش معروفه. امروز رفتیم کارگاه کوکورچ که دو ساعت فاصله داشت تا استانبول. بعد کلی رانندگی رسیدیم به کوره هایی که روده ها رو می فرستادن داخلش و اینکه کوکورچ با گوجه، ساده و پرسی داشت.
کوکوریچ ساده که با گوجه بود : از ١٠ لیر تا ٣۵ لیر
اوزای کوکوریچ که تکه های درشت تر بود: ٢٠ لیر و ۴٠ لیر
دوروم کوکوریچ که با نان لواش بود :٢۴ لیر و ٣٠ لیر
کوکوریچ پرسی :٣۵ لیر و ۴۵ لیر 

@midyeci_ahmet
  • رستوران میدجی احمد
  • رستوران میدجی احمد
  • رستوران میدجی احمد
  • رستوران میدجی احمد

نظــرات شما

    نظری ثبت نگردیده است!