• رستوران فرش پاستا

 • آدرس: تهران - تهران - پايين تر از هفت تير، خيابان مفتح، خيابون وركش، مجتمع گلسا
فرش پاستا فوق العادس. 
پنه آلفردو با مرغ قیمت:١٩٠٠٠ تومان
اسپاگتی بلونز قیمت:١٧٠٠٠ تومان 
پنه آلفردو با میگو: ١٩٠٠٠ تومان 
انواع پاستا و اسپاگتی دارن و خوراك عاشقای پاستاس. 
ساندویچاش و برگرش هم فوق العادس ولی پیشنهاد اكیدم پاستا و اسپاگتی هست
 
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا
 • رستوران فرش پاستا

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!