• رستوران بای دونر

 • آدرس: Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Cd. No:93, 34153 Bakırköy/İstanbul, Turkey
عالی بود. فقط اسكندر كباب دارن كه پرس یك نفره، یك و نیم پرس و پرس دونفره دارن. فوق العادس مخصوصا وقتی كره داغ می ریزن روش. سیب زمینی هم حرف نداشت. خیلی دوست داشتم منو رو تو استوری گذاشتم حتما ببینین
ما یك پرس و نیم گرفتیم كه ١٩ لیر می شد. در پایان كونفه هم گرفتیم كه با چای خوردیم. خامه روی كونفه بی نظیر بود.
 
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)
 • رستوران بای دونر (Baydöner)

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!