• رستوران قربان

 • آدرس: اردبیل - اردبیل - خیابان سعدی، نرسیده به پل
شب آخری بود كه سرعین بودم برای همین كوبیدم به سمت اردبیل و پرسون پرسون رسیدیم خیابون سعدی و رستوران قربان(حاجی قربان) كه به كبابای كاسه ایش معروفه و چایی كه تو فلاسك و كاسه های گلدار با لیمو عمانی سرو می شه. نون تازه و ماست و زیتون پرورده آوردن كه همگی معركه بودن. فقط ای كاش زیتون هم تو طرف یه بار مصرف سرو نمی شد و به جاش تو این كاسه خوشگلا میومد سر میز. 
برنج با كره فوق العاده خوشمزه بود و كبابهای تو كاسه كه با فلفل و گوجه و كره سرو می شد هوش از سر آدم می برد. 
كبابهای تو كاسه رو هم می تونی انتخاب كنی. مثلا می تونین سه سیخ كوبیده بگیرین یا سه سیخ چنجه یا میكس كوبیده و چنجه و جوجه و كوبیده بختیاری بگیرین كه رنج قیمت های كباب كاسه ای ها بین چهارده هزار تومان تا بیست و دو هزار تومان بود. سماق رو بریز روش و با كبابای مشتی و برنج كار درست بزن بر بدن. خوش گوشت هم آوردن كه فوق العاده بود.
چای هم معركه بود تو ظرفای گلدار و بعدشم كه یكی از دوستان اردبیلی كلی برامون شاتوت از درخت صدو بیست ساله آورد كه جز شرمندگی چیز دیگری نموند.
آقای ناظری هم از كیش ایر اومد و از اونجایی كه مثل مستر خوشخوراكه به محض دیدن كبابا گردنش مثل غاز شد. حتما اكیدا پیشنهاد می شه كه برای تیست این كباب به اردبیل سفر كنید. 
 
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان
 • رستوران قربان

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!