• ساندویچ هفت چنار

  • آدرس: تهران - تهران - نظام آباد
تنهایی داشتم می رفتم که یهو چشم افتاد به هفت چنار. با اینکه نارنجکستان (نارنجستان سابق) کلی حالمو گرفته بود به عشق شماها زدم رو ترمز. رفتم پایینو سفارش مغز و زبون دادم. با آقا حسین و آقا عبدالله کلی حرف زدیم و جریان مستر رو براشون تعریف کردم. کلی حال کرده بودن. داشتیم عکس می گرفتیم که یهو ۴ نفر از نظام آباد اومدن تو. خیلی باحال بودن. کلی گفتیم و خندیدیم. مهم نبود که چی می خوریم، خوبه یا بده، گرونه یا ارزونه. مهم این بود که اونجا صفا بود. چیزی که تو رستوران قبلی اصلا وجود نداشت.
 
به افتخار بچه های نظام آباد و آقا حسینو آقا عبدالله با صفا بزن لایکو.

نظــرات شما

    نظری ثبت نگردیده است!