• مرغ سوخاری دی(پالادیوم)

 • آدرس: تهران - تهران - خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، مرکز خرید پالادیوم، طبقه 1-
در کنتاکی دی در طبقه منهای یک پالادیوم مرغ دو تیکه سفارش دادیم و مگا زینگر کلا انواع ساندویچ داشتن و انواع سوخاری
مگازینگر سوخاری دی خیلی خیلی خوشمزه بود. یاد زینگرهای کی اف سی وقتی انگلیس زندگی می کردم افتادم. دو تیکه هاش هم حرف نداره
قیمت مگازینگر: ۲۷ تومان
دوتیکه: ۲۲ تومان
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)
 • مرغ سوخاری دی (شعبه پالادیوم)

نظــرات شما

 • سید سجاد جاویدی : ​عالی بود 1397/01/14