• چلوکبابی حاج مرشد

 • آدرس: تهران - تهران - خيابان ١٥ خرداد، بازار نوروزخان، پشت مسجد جامع، پلاك ٤٣
 
چلوكبابی حاج مرشد(مرشد چلویی) در بازار تهران كه در قدیم ٢ صف داشت:
 
صف كوتاه تر مستمندا بودن و صف دیگر كه طولانی بود مشتری ها. از حاج مرشد به عنوان كاسب قرن یاد می شه و معتقد بوده كه كار كردن برای خداست. غذای رایگان به فقرا می داده و غذا دهن نیازمندا و كودكان می كرده.
 
ایشون شعر هم می گفتن:
 
كو آن كسی كه كار برای خدا كند؟
 
بر جای بی وفائی مردم وفا كند
 
روی دیوار هم تابلویی هست كه نوشته:
 
نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جنابعالی
 
چلوكباب و قیمه حرف نداره.به نظرت چرا دیگه همچین كاسبایی دیگه وجود ندارن؟!
 
 
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد
 • چلوکبابی حاج مرشد

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!