• كافه حاج رئیس

  • آدرس: بوشهر - بوشهر -
چای داغ رو باید با عشق در گرمای خیابان های بوشهر با مردمانی خونگرم زد بر بدن و دیگر هیچ مكان؛ كافه حاج رئیس
رنگینك و رولت خرما و حلوای انگشت پیچ بوشهریا در كافه حاج رییس بی نظیر بود حتما تیست کنید
@cafe_hajraeis 
 
  • كافه حاج رئیس
  • كافه حاج رئیس
  • كافه حاج رئیس
  • كافه حاج رئیس
  • كافه حاج رئیس
  • كافه حاج رئیس
  • كافه حاج رئیس

نظــرات شما

    نظری ثبت نگردیده است!