• امیرشکلات(دارآباد)

 • آدرس: تهران - تهران - دارآباد، موزه حیات وحش
صبحونه سلف سرویس در امیرچاكلت دارآباد خیلی چسبید. محیطش بی نظیره.
هزینه: ٤٥٠٠٠ تومان
آدرس: تهران، بلوار ارتش انتهای اجودانیه موزه حیاط وحش داراباد داخل موزه امیر شكلات
 
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)
 • امیر شکلات(دارآباد)

نظــرات شما

  نظری ثبت نگردیده است!