رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت مستر تیستر، می‌باشد.

شرایط و ضوابط

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به وب سایت مستر تیستر، است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت مستر تیستر، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید